Maidenspeech

De eerste toespraak van een nieuw Kamerlid tijdens een debat in de vergaderzaal van de Kamer.