Medewetgever

De Eerste Kamer en Tweede Kamer maken samen met de regering wetten. Daarom zijn de Kamers medewetgevers.