Nota van wijziging

Met een nota van wijziging kan de indiener van een wetsvoorstel (meestal de minister) veranderingen aanbrengen in het wetsvoorstel. Dat kan zolang het nog in behandeling is bij de Tweede Kamer.