Novelle

Een novelle is een wetsvoorstel ter verbetering van een wetsvoorstel. Leden van de Eerste Kamer kunnen om een novelle vragen als zij bezwaren hebben tegen een wetsvoorstel en het aan willen passen. Zij hebben geen recht van amendement (zoals de Tweede Kamer dat wel heeft) Op deze manier kan de wet toch op een onderdeel worden aangepast. De minister zal hier vaak aan meewerken, omdat er anders geen meerderheid voor het wetsvoorstel komt en hij/zij weer opnieuw moet beginnen.