Parlementaire enquête

Een manier voor de Eerste of Tweede Kamer om onderzoek te doen naar een bepaalde kwestie. Vaak gaat het om een kwestie die tot veel ophef in de maatschappij heeft geleid. Bij een parlementaire enquête worden getuigen of deskundigen onder ede verhoord.