Provinciale staten

De volksvertegenwoordiging van een provincie. De Provinciale Staten worden ook wel de Staten genoemd.