Quorum

Het quorum is het minimale aantal Kamerleden dat aanwezig moet zijn om te mogen vergaderen. Het quorum is de helft plus een van het aantal leden, dus in de Eerste Kamer 38 en in de Tweede Kamer 76 leden.