Regeerakkoord

Een lijst met afspraken tussen de partijen die samen de regering vormen. Deze afspraken gaan over de plannen die de regeringspartijen de komende jaren willen uitvoeren.