Staten-Generaal

De naam van het Nederlandse parlement, dat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal bestaat.