Staten

De volksvertegenwoordiging van een provincie. De Staten worden ook wel de Provinciale Staten genoemd.