Stemverklaring

Een korte toelichting van een fractie of individueel Kamerlid op het stemgedrag (waarom ze voor of tegen stemmen).