Trias politica

Met de trias politica wordt de scheiding van machten bedoeld. Die machten zijn de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht. Volgens de trias politica kan machtsmisbruik het beste voorkomen worden als er niet één macht is, maar meerdere machten die elkaar in evenwicht houden doordat ze moeten samenwerken of van elkaar afhankelijk zijn.