Tweede Kamer der Staten-Generaal

In de Tweede Kamer zitten 150 volksvertegenwoordigers die rechtstreeks gekozen zijn door de bevolking.