Val van het kabinet

Wanneer er een onoplosbaar conflict is tussen het parlement en het kabinet of binnen het kabinet zelf, biedt het kabinet meestal zijn ontslag aan de koning aan. Na de val van een kabinet komen er bijna altijd nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer. Na die verkiezingen wordt dan weer een nieuw kabinet gevormd.