Verdrag

Een verdrag is een overeenkomst tussen twee of meer landen of internationale organisaties.