Verzoekschrift

Een verzoekschrift is een vraag van een burger aan de Kamer om het handelen van de overheid te onderzoeken. Het gaat bijvoorbeeld over conflicten met de Belastingdienst of problemen met de studiefinanciering. De kamer behandelt deze verzoekschriften doorgaans alleen als alle andere mogelijkheden om het probleem uit te zoeken al zijn gebruikt.