De Regering

Wie zitten er in de regering?

De regering bestaat uit de ministers en de koning. De regering gaat aan het begin van de kabinetsperiode altijd op de foto.

Het kabinet

Het kabinet bestaat uit de ministers en staatssecretarissen.

Een nieuw gevormd kabinet krijgt de naam van zijn minister-president. Bijvoorbeeld ‘kabinet Rutte IV’: dat is het vierde kabinet waarin Mark Rutte minister-president is.

Taak van het kabinet

Het kabinet heeft als belangrijkste taak om Nederland te besturen en alle wetten uit te voeren. Dat doen de ministers en staatssecretarissen vanuit hun ministeries.

Aan het begin van de kabinetsperiode maken de ministers plannen voor wat ze in de komende vier jaar willen bereiken. Die plannen schrijven ze op in een regeerakkoord.

In de Tweede Kamer zit het kabinet in vak K

De ministers

Een minister geeft politieke leiding aan zijn ministerie. Een minister kan daar hulp bij krijgen van een andere minister of van een of meer staatssecretarissen.

Voorbeeld: de minister van Onderwijs geeft leiding aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij of zij wordt geholpen door de minister voor Primair en Voortgezet onderwijs.

Ministerraad

De ministers vormen samen de ministerraad. De ministers vergaderen iedere vrijdag. Dan praten ze over nieuwe plannen. De minister-president zit deze vergaderingen voor. De staatssecretarissen zijn hierbij niet aanwezig.

De minister-president

De minister-president is eigenlijk gewoon een minister: de minister van Algemene Zaken. Maar hij heeft een bijzondere taak: hij zorgt voor eenheid in wat het kabinet doet en hij zit de vergaderingen van de ministerraad voor.

Mark Rutte, demissionair minister-president en minister van Algemene Zaken.

Kabinet Rutte IV:

Het kabinet Rutte-IV is op 10 januari 2022 aangetreden.
Op 7 juli 2023 viel het kabinet. Het kabinet is nu demissionair.


Dit zijn de ministers van het kabinet Rutte IV:

De staatssecretarissen

Een staatssecretaris helpt een minister bij de politieke leiding van een ministerie. Hij of zij is verantwoordelijk voor een specifiek beleidsterrein, de minister blijft eindverantwoordelijk. Een staatssecretaris treedt namens de minister op als de minister dat nodig vindt.

Niet op elk ministerie is er een staatssecretaris. En soms is er nog een extra minister. Dit hangt vooral af van de zwaarte van een ministerie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is bijvoorbeeld zo groot dat daar twee ministers en één staatssecretaris voor zijn, terwijl het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alleen één minister heeft.

De staatssecretarissen van het kabinet Rutte IV

Op dit moment zitten in het Kabinet-Rutte IV  de volgende staatssecretarissen:

De koning

Vroeger was een koning echt de baas van de regering. Maar in 1848 veranderde de Grondwet en sindsdien is dat niet meer zo.

Nu is koning Willem-Alexander officieel nog wel het hoofd van de regering, maar is hij niet de baas. Dat betekent niet dat hij niet belangrijk is. Iedere wet wordt door een minister én ook altijd door koning Willem-Alexander ondertekend. Op Prinsjesdag spreekt hij de troonrede uit.

Koning Willem-Alexander