Derde Kamerkoffertjes 2021 aangeboden

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn heeft uit handen van een leerlingen uit groep 7a van de basisschool De Margriet uit Rotterdam de eerste exemplaren ontvangen van de koffertjes met lesmateriaal voor de Derde Kamer, het onderwijsproject van beide Kamers in samenwerking met ProDemos voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.

De Derde Kamer is een gratis interactief lesprogramma over de Nederlandse parlementaire democratie voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Op een speelse manier leren kinderen hoe de politiek werkt. Het lesprogramma bestaat uit twee delen: deel 1 voor beginners en deel 2 voor gevorderden. Het lesmateriaal is tevens digitaal geschikt gemaakt, zodat leerlingen dit  individueel kunnen doorlopen in plaats van klassikaal.

Basisscholen in Nederland kunnen de koffertjes aanvragen voor gebruik in de les via www.derdekamer.nl.