Finaledebat Derde Kamer 2017

Op vrijdag 10 november 2017 is in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer voor de veertiende keer het finaledebat van de Derde Kamer. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Eerste en Tweede Kamer voor groepen 7 en 8 in het basisonderwijs. De drie finalisten zijn groep 7 van de basisschool het Schrijverke uit Goirle, groep 7 van de Haarschool uit Rijssen en groep 8a van RSV-Noord uit Rotterdam. Hun inzendingen in de voorronden bevatten de origineelste stelling en de beste argumenten. Aan de organisatie van het debat werkt ook ProDemos mee, Huis voor democratie en rechtsstaat

Tijdens het finaledebat zijn de leerlingen verdeeld over drie fracties. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, heeft de leiding over het debat. Voor de ondersteuning van de fracties werken Eerste en Tweede Kamerleden mee, net als ambtelijke medewerkers van de beide Kamers.

Het debat is verdeeld in drie rondes. Per ronde wordt er een stelling verdedigd. Kinderen van de andere ‘fracties’ kunnen vervolgens vragen stellen bij de interruptiemicrofoon. Maar, benadrukt de Voorzitter, alleen als er via de Voorzitter wordt gesproken.

Als eerste komt de stelling ‘schoolzwemmen moet weer verplicht worden’ aan bod. De fractievertegenwoordigers Sofie en Jelmer hebben verschillende argumenten bedacht. Het is goed voor de veiligheid want je kan dan jezelf, maar ook iemand anders redden. En het heeft sociale voordelen want je doet dan iets leuks met leeftijdsgenootjes. De andere fracties zien wel wat valkuilen. Hoeveel gaat dat bijvoorbeeld kosten? En wat doe je als de school failliet gaat? Sofie kon geen concrete cijfers noemen maar benadrukte vooral dat het veel goedkoper is als je met een groep gaat zwemmen, dan wanneer je alleen gaat.

De groep die de stelling ‘kinderen onder de 12 mogen niet op Facebook en Instagram’ moest verdedigen, kreeg het knap lastig. Sara en Bob gaven aan dat je vooral maar lui wordt van al die social media en dat buiten spelen veel gezonder is. Maar als iets niet mag wordt het alleen maar leuker interrumpeerde Joep. Hij kreeg bijval van Ankie Broekers-Knol. “Ja dan wordt het een verboden vrucht” ,aldus de Voorzitter.

Bij de derde en laatste stelling was het vooral de uitdaging om goed bij het onderwerp te blijven. Toen het over vegetarisch eten dreigde te gaan, herinnerde de Voorzitter de Derde Kamerleden aan de originele stelling: ‘Dierproeven zijn nodig om goede medicijnen te maken voor mensen.’ Hoewel het heel zielig voor de dieren is, vonden verdedigers Reinier en Elfie toch dat een mensenleven meer waard is. Bij de interruptiemicrofoon werd geopperd om voortaan te testen op dieren waar er genoeg van zijn, zoals vliegen.

Nadat er gestemd is over wie zijn stelling het beste heeft verdedigd, blijkt er sprake te zijn van een gedeelde eerste plek. Het gejuich is er niet minder om. De middag wordt afgesloten met een pannenkoekenlunch, gevolgd door een rondleiding door de Ridderzaal en de plenaire zaal van de Tweede Kamer.