Belofte

Een plechtige toezegging om iets te doen of niet te doen, zonder dat daarbij de hulp van God wordt gevraagd. Een nieuw Kamerlid mag zelf beslissen of deze de eed (wel godsdienstig) of de belofte (niet godsdienstig) wil afleggen. De tekst van de belofte staat in de wet. Ook bij de inhuldiging van een nieuwe Koning(in) legt een Kamerlid een eed of belofte af, maar deze heeft een wat andere tekst.