Eed

Een plechtige verklaring  om iets te doen of niet te doen waarbij de hulp van God wordt gevraagd. Een nieuw Kamerlid mag zelf beslissen of deze de eed (wel godsdienstig) of de belofte (niet godsdienstig) wil afleggen. De tekst van de eed staat in de wet. Ook bij de inhuldiging van een nieuwe Koning(in) legt een Kamerlid een eed of belofte af, maar deze heeft een wat andere tekst.