Kroning

Een kroning is de plechtige bijeenkomst waarbij iemand koning(in) gemaakt wordt door een kroon op zijn of haar hoofd te zetten. In Nederland kennen we geen kroningen. Door het aftreden of overlijden van de oude koning(in) is de kroonprins of kroonprinses automatisch de nieuwe koning(in). Deze nieuwe koning(in) wordt vervolgens ingehuldigd.