Medewetgever

De Tweede Kamer maakt samen met de regering en de Eerste Kamer wetten.