B

Be√ędiging

Ieder Kamerlid moet bij de aanvaarding van zijn ambt een eed of belofte afleggen. Dit betekent dat het Kamerlid de volgende zaken moet zweren, dan wel verklaren en beloven:

  • dat hij of zij geen giften aan iemand heeft beloofd of gegeven om lid van de Kamer te kunnen worden;
  • dat hij of zij bij de uitoefening van het ambt geen beloften of geschenken van iemand heeft aangenomen of zal aannemen;
  • dat hij of zij trouw aan de Koning, het statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet zal zijn en ten slotte
  • dat hij of zij de plichten die het ambt oplegt getrouw zal vervullen.

Beleid

De manier waarop de overheid van een land, provincie of gemeente bepaalde doelen wil bereiken.

Beleidsdebat

Een debat in de Eerste of Tweede Kamer over een onderwerp, zonder dat dit een wetsvoorstel hoeft te zijn.

Belofte

Een plechtige toezegging om iets te doen of niet te doen, zonder dat daarbij de hulp van God wordt gevraagd. Een nieuw Kamerlid mag zelf beslissen of deze de eed (wel godsdienstig) of de belofte (niet godsdienstig) wil afleggen. De tekst van de belofte staat in de wet. Ook bij de inhuldiging van een nieuwe Koning(in) legt een Kamerlid een eed of belofte af, maar deze heeft een wat andere tekst.

Beraadslaging

Zo worden de debatten in de Eerste of Tweede Kamer ook wel genoemd.

Bewindslieden

Andere naam voor ministers en staatssecretarissen.

Bewindspersonen

Andere naam voor ministers en staatssecretarissen.

Bicameralisme

Een parlement met twee kamers. In Nederland heten deze kamers de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Binnenhof

Het Binnenhof is een plein in het centrum van Den Haag, met in het midden de Ridderzaal en daaromheen de gebouwen van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Bode

Een medewerker van de Kamer die helpt om de vergaderingen goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld: drankjes serveren, briefjes rondbrengen, helpen met instellen van het spreekgestoelte, moties en amendementen ronddelen.

Budgetrecht

Het recht van de Eerste en Tweede Kamer om samen met de regering te bepalen hoeveel geld de rijksoverheid zal uitgeven en waaraan dit besteed wordt.

Burgerinitiatief

Iemand van 18 jaar of ouder die in Nederland woont, kan met steun van 40.000 handtekeningen een onderwerp aandragen waarover de Tweede Kamer moet debatteren.