Democratie

Hoe zijn we een democratie geworden?

Het volk regeert

Democratie is een manier waarop een land, zoals Nederland, bestuurd wordt. De naam komt van de Griekse woorden: démos (volk) en kratein (regeren). Je zou dus kunnen zeggen dat democratie ‘het volk regeert’ betekent. Een democratie heeft een volksvertegenwoordiging die door de bevolking wordt gekozen.

De Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordigers

Volksvertegenwoordiger

Omdat je bij het maken van een nieuwe wet niet steeds de mening van alle Nederlanders kunt vragen, mogen Nederlanders van 18 jaar en ouder een volksvertegenwoordiger kiezen.

Stembiljet

Terug in de tijd

Sinds 1815 heeft Nederland een Eerste en een Tweede Kamer. Toch was Nederland in die tijd nog niet zo democratisch als nu. De koning had veel macht. Hij bepaalde wie er in de Eerste Kamer kwamen. De Tweede Kamer werd ook nog niet door het gehele volk gekozen.

Koning Willem I

De Grondwet van Thorbecke

In 1840 kwam de zoon van koning Willem I aan de macht: koning Willem II. De mensen wilden in die tijd dat het volk mee mocht beslissen. Een Tweede Kamerlid, Thorbecke, vond ook dat de koning te veel macht had. Hij stelde voor om de Grondwet flink te veranderen. De koning wilde er eerst niets van weten. Maar hij merkte dat veel mensen in het land de Grondwet wilden veranderen. In andere landen braken er zelfs opstanden uit, omdat mensen het niet langer pikten. De koning koos toen eieren voor zijn geld. Hij liet Thorbecke een nieuwe grondwet schrijven.

Johan Rudolf Thorbecke

Lees meer over de Grondwet.