Verkiezingen

Hoe werken eerlijke verkiezingen?

Verkiezingen zijn altijd spannend: elke partij wil graag de grootste worden. Hoe werken die verkiezingen precies? En hoe zorg je dat ze eerlijk verlopen?

Naar de stembus


Nederlanders gaan naar de stembus om hun volksvertegenwoordigers te kiezen: de Kamerleden. Alle Nederlanders van 18 jaar of ouder mogen stemmen. Ze stemmen op iemand van een bepaalde partij, die over allerlei onderwerpen hetzelfde denkt als zijzelf en van wie zij de plannen het beste vinden.

Eén keer in de vier jaar kiezen ze de leden van de Tweede Kamer.

Stemmen
Stemmen

Eerlijke verkiezingen

Verkiezingen zijn altijd spannend: elke partij wil graag de grootste worden. Maar het gaat wel om het bestuur van het land. Daarom is het belangrijk dat niemand vals speelt! Om de verkiezingen eerlijk te laten verlopen, staat er in de Grondwet (artikel 53): ‘De verkiezingen
worden gehouden bij geheime stemming’.

Meer weten? Bekijk het filmpje Hoe werken eerlijke verkiezingen?

Of bekijk het filmpje Democratische verkiezingen versus schijnverkiezingen (1.38 minuten)

Eerste Kamerverkiezingen

Met een tussenstap

De leden van de Eerste Kamer worden indirect gekozen door het Nederlandse volk. Indirect betekent via een tussenstap.

Het begint met de verkiezingen voor de Provinciale Staten

Het volk, Nederlanders van 18 jaar en ouder, kiest de leden van de Provinciale Staten (het bestuur van de provincie).

… en daarna de verkiezing van de Eerste Kamer

De leden van Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamerleden.

Wisseling Kamerleden

Kamerleden leggen de eed of de belofte af

De nieuwe Eerste Kamerleden leggen de eed of de belofte af.

Tweede Kamerverkiezingen

18 jaar en ouder

Stemmen voor de Tweede Kamer

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer mogen alle Nederlanders van 18 jaar en ouder naar het stembureau. Daar kiezen zij een persoon of partij van wie zij vinden dat die hen het beste kan vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn minimaal één keer in de 4 jaar. Het komt ook voor dat het kabinet de 4 jaar niet vol maakt en zijn ontslag aanbiedt aan de koning. Dan komen er eerder verkiezingen.

Na de verkiezingen

Tweede Kamerleden leggen de eed of de belofte af

Na de verkiezingen leggen de Tweede Kamerleden de eed of de belofte af.

Op zoek naar een coalitie

Deze coalitie heeft 76 zetels

Tijdens de kabinetsformatie wordt bekeken welke partijen samen willen werken en een kabinet vormen.

Nieuw kabinet

Het nieuwe kabinet staat met de koning op het bordes

Nadat een kabinet is gevormd, moeten de politieke partijen laten zien of ze waar kunnen maken wat ze beloofd hebben tijdens de campagne.


Meer weten?

Lees meer over de verkiezingen.