Winnaars Derde Kamer wedstrijd 2021 bekend!

Allereerst willen we alle deelnemers aan het debatspel heel erg bedanken voor de inzendingen. Er is goed gedebatteerd, goed naar elkaar geluisterd én we hebben kunnen zien dat jullie er plezier in hadden. Onze complimenten! Maar zoals bij elke wedstrijd kan niet iedereen de winnaar zijn.

De winnaars doen op 13 mei 2022 mee aan het finaledebat*, dat georganiseerd wordt vanuit de plenaire zaal van de Eerste Kamer zijn. Dat zijn de volgende scholen geworden:

 • Groep 7/8 van basisschool Kronenburgh uit Rijswijk
 • Groep 8 van basisschool De Triangel uit Cappelle aan den IJssel

Uit alle inzendingen zijn deze 2 scholen geloot. Gefeliciteerd!

Eervolle vermelding

Naast de winnende inzendingen, kreeg de redactie heel veel andere leuke, slimme en creatieve inzendingen binnen. Drie scholen willen we eervol vermelden en krijgen een verrassingspakket toegezonden:

 • Jan Hekmanschool (groep 7 a) uit Ouderkerk aan de Amstel
 • Kindcentrum Johan Friso (groep 7 en 8) uit Steenwijk
 • Jan Ligthartschool (groep 8) uit Woudenberg

Mocht jullie klas dit jaar niet in de prijzen vallen, dan niet getreurd. Als er in september 2022 weer een wedstrijd komt, dan is er weer een nieuwe kans. Doe dan vooral weer mee!!!

HET GEVOEL VAN WINNEN | Pretty Minds

Derde Kamerkoffertjes aangeboden

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn heeft uit handen van een leerlingen uit groep 7a van de basisschool De Margriet uit Rotterdam de eerste exemplaren ontvangen van de koffertjes met lesmateriaal voor de Derde Kamer, het onderwijsproject van beide Kamers in samenwerking met ProDemos voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.

De Derde Kamer is een gratis interactief lesprogramma over de Nederlandse parlementaire democratie voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Op een speelse manier leren kinderen hoe de politiek werkt. Het lesprogramma bestaat uit twee delen: deel 1 voor beginners en deel 2 voor gevorderden. Het lesmateriaal is tevens digitaal geschikt gemaakt, zodat leerlingen dit  individueel kunnen doorlopen in plaats van klassikaal.

Basisscholen in Nederland kunnen de koffertjes aanvragen voor gebruik in de les via www.derdekamer.nl.

Winnaars Derde Kamer wedstrijd 2020 zijn bekend!

Allereerst willen we alle deelnemers aan het debatspel heel erg bedanken voor de inzendingen. Er is goed gedebatteerd, goed naar elkaar geluisterd én we hebben kunnen zien dat jullie er plezier in hadden. Onze complimenten! Maar zoals bij elke wedstrijd kan niet iedereen de winnaar zijn.

De winnaars die op 28 mei 2021 uitgenodigd zijn voor het finaledebat georganiseerd vanuit de plenaire zaal van de Eerste Kamer zijn:

 • Groep 8a van basisschool Het Mozaïek uit Arnhem
 • Groep 8b van basisschool Het Mozaïek uit Arnhem
 • Groep 7/8 van de Petrus Datheenschool uit Rotterdam

Uit alle inzendingen zijn deze 3 scholen gekozen omdat zij de slimste en creatiefste inzending hadden. Gefeliciteerd!

Eervolle vermelding

Naast de winnende inzendingen, kreeg de redactie heel veel andere leuke, slimme en creatieve inzendingen binnen. Drie scholen willen we eervol vermelden en krijgen binnenkort een verrassingspakket toegezonden:

 • Groep 6/7 van de CBS Het Westpunt uit Hoogvliet
 • De bovenbouw A van De Kleine Akkers uit Goirle
 • Groep 7 van de Prins Florisschool uit Papendrecht

Mocht jullie klas dit jaar niet in de prijzen vallen, dan niet getreurd. Als er volgend jaar weer een wedstrijd komt, dan is er weer een nieuwe kans. Doe dan vooral weer mee!!!

HET GEVOEL VAN WINNEN | Pretty Minds

 

Derde Kamerkoffertjes aangeboden aan Voorzitter Eerste Kamer

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn heeft uit handen van een leerling van een basisschool uit Den Haag de eerste exemplaren ontvangen van de koffertjes met lesmateriaal voor de Derde Kamer, het onderwijsproject van beide Kamers in samenwerking met ProDemos voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.

De Derde Kamer is een gratis interactief lesprogramma over de Nederlandse parlementaire democratie voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Op een speelse manier leren kinderen hoe de politiek werkt. Het lesprogramma bestaat uit twee delen: deel 1 voor beginners en deel 2 voor gevorderden. Het lesmateriaal is sinds een paar maanden digitaal geschikt gemaakt, zodat leerlingen dit tevens individueel kunnen doorlopen in plaats van klassikaal.

Basisscholen in Nederland kunnen de koffertjes aanvragen voor gebruik in de les via www.derdekamer.nl.

Winnaars Derde Kamer wedstrijd 2019 zijn bekend

Allereerst willen we alle deelnemers aan het debatspel heel erg bedanken voor de inzendingen. Er is goed gedebatteerd, goed naar elkaar geluisterd én we hebben kunnen zien dat jullie er plezier in hadden. Onze complimenten! Maar zoals bij elke wedstrijd kan niet iedereen de winnaar zijn.

De winnaars die op 15 november 2019 uitgenodigd zijn voor het finaledebat in de plenaire zaal van de Eerste Kamer zijn:

 • Groep 8 van basisschool In den Climtuin uit Rijssen
 • Groep 7b  van de Koningin Beatrixschool uit Den Haag
 • Groep 8b van basisschool De Bronckhorst uit Noordwijk

Uit alle inzendingen zijn deze 3 scholen gekozen omdat zij de slimste en creatiefste inzending hadden. Gefeliciteerd!

Eervolle vermelding

Naast de winnende inzendingen, kreeg de redactie heel veel andere leuke, slimme en creatieve inzendingen binnen. Vier scholen willen we eervol vermelden en krijgen binnenkort een verrassingspakket toegezonden:

 • Groep 7 van de Banisschool uit Rijssen
 • Groep 7 van de Glashorstschool uit Scherpenzeel
 • Groep 7/8 van de Petrus Datheenschool uit Rotterdam
 • Groep 8 van De Regenboog uit Goirle

Mocht jullie klas dit jaar niet in de prijzen vallen, dan niet getreurd. Als er volgend jaar weer een wedstrijd komt, dan is er weer een nieuwe kans. Doe dan vooral weer mee!!!

Kijkdoos van plenaire zaal 2

Finaledebat 2018 in de Derde Kamer (korte film 4.56 min)

Op vrijdag 16 november 2018 is in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer voor de vijftiende keer het finaledebat van de Derde Kamer gehouden. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Eerste en Tweede Kamer en ProDemos voor groepen 7 en 8 in het basisonderwijs. De drie finalisten waren groep 8 van Basisschool De Vuurvogel uit Uithoorn, groep 7 van de OBS de Achtbaan uit Zwanenburg en groep 8a van de St. Nicolaasschool uit Haren. Hun inzendingen in de voorronden waren de slimste en creatiefste.

Tijdens het finaledebat zijn de leerlingen verdeeld over drie fracties: de groene, de blauwe en de roze. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, leidde het debat. Voor de ondersteuning van de fracties werkten de Eerste en Tweede Kamerleden Elco Brinkman, Mary Fiers, Meta Meijer, Kirsten van den Hul, Gidi Markuszower en Judith Tielen mee, net als ambtelijke medewerkers van de beide Kamers.

Het debat was verdeeld in drie rondes. Per ronde werd een stelling verdedigd. Kinderen van de andere fracties konden vervolgens vragen stellen bij de interruptiemicrofoon. Maar, benadrukte de Voorzitter, alleen als er via de Voorzitter wordt gesproken.

De groene fractie verdedigde de stelling ‘Het delen van foto’s waar andere kinderen op staan in groepsapps moet verboden worden’, de blauwe fractie ‘De wintertijd moet afgeschaft worden’ en de roze fractie ‘De regering mag inenten verplichten voor alle kinderen’. Nadat er hoofdelijk gestemd is over wie zijn stelling het beste heeft verdedigd, blijkt er sprake te zijn van een gedeelde eerste plek voor de groene en roze fracties. Het gejuich is er niet minder om. De middag is afgesloten met een pannenkoekenlunch, gevolgd door een rondleiding door de plenaire zaal van de Tweede Kamer en de Ridderzaal.

Meer informatie over de Derde Kamer en eerdere finaledebatten is te vinden op www.derdekamer.nl.

Winnaars Derde Kamer wedstrijd 2018 zijn bekend

Allereerst willen we alle deelnemers aan het debatspel heel erg bedanken voor de inzendingen. Er is goed gedebatteerd, goed naar elkaar geluisterd én we hebben kunnen zien dat jullie er plezier in hadden. Onze complimenten! Maar zoals bij elke wedstrijd kan niet iedereen de winnaar zijn.

De winnaars die op 16 november 2018 uitgenodigd zijn voor het finaledebat in de plenaire zaal van de Eerste Kamer zijn:

 • groep 8 van Basisschool De Vuurvogel uit Uithoorn
 • groep 7 van de OBS de Achtbaan uit Zwanenburg
 • groep 8a van de St. Nicolaasschool uit Haren.

Uit alle inzendingen zijn deze 3 scholen gekozen omdat zij de slimste en creatiefste inzending hadden. Gefeliciteerd!

Eervolle vermelding

Naast de winnende inzendingen, kreeg de redactie heel veel andere leuke, slimme en creatieve inzendingen binnen. Vier scholen willen we eervol vermelden en krijgen binnenkort een verrassingspakket toegezonden:

 • Groep 7 van de St. Bavoschool uit Harmelen
 • Groep 7a van De Oranjerie uit Zoetermeer
 • Groep 7/8F van de Jenaplanschool Wittevrouwen uit Utrecht
 • Groep 8 van de Tamarschool uit Den Haag

Mocht jullie klas dit jaar niet in de prijzen vallen, dan niet getreurd. Volgend jaar is er weer een nieuwe kans. Doe vooral weer mee!!!

 

Finaledebat Derde Kamer 2017

Op vrijdag 10 november 2017 is in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer voor de veertiende keer het finaledebat van de Derde Kamer. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Eerste en Tweede Kamer voor groepen 7 en 8 in het basisonderwijs. De drie finalisten zijn groep 7 van de basisschool het Schrijverke uit Goirle, groep 7 van de Haarschool uit Rijssen en groep 8a van RSV-Noord uit Rotterdam. Hun inzendingen in de voorronden bevatten de origineelste stelling en de beste argumenten. Aan de organisatie van het debat werkt ook ProDemos mee, Huis voor democratie en rechtsstaat

Tijdens het finaledebat zijn de leerlingen verdeeld over drie fracties. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, heeft de leiding over het debat. Voor de ondersteuning van de fracties werken Eerste en Tweede Kamerleden mee, net als ambtelijke medewerkers van de beide Kamers.

Het debat is verdeeld in drie rondes. Per ronde wordt er een stelling verdedigd. Kinderen van de andere ‘fracties’ kunnen vervolgens vragen stellen bij de interruptiemicrofoon. Maar, benadrukt de Voorzitter, alleen als er via de Voorzitter wordt gesproken.

Als eerste komt de stelling ‘schoolzwemmen moet weer verplicht worden’ aan bod. De fractievertegenwoordigers Sofie en Jelmer hebben verschillende argumenten bedacht. Het is goed voor de veiligheid want je kan dan jezelf, maar ook iemand anders redden. En het heeft sociale voordelen want je doet dan iets leuks met leeftijdsgenootjes. De andere fracties zien wel wat valkuilen. Hoeveel gaat dat bijvoorbeeld kosten? En wat doe je als de school failliet gaat? Sofie kon geen concrete cijfers noemen maar benadrukte vooral dat het veel goedkoper is als je met een groep gaat zwemmen, dan wanneer je alleen gaat.

De groep die de stelling ‘kinderen onder de 12 mogen niet op Facebook en Instagram’ moest verdedigen, kreeg het knap lastig. Sara en Bob gaven aan dat je vooral maar lui wordt van al die social media en dat buiten spelen veel gezonder is. Maar als iets niet mag wordt het alleen maar leuker interrumpeerde Joep. Hij kreeg bijval van Ankie Broekers-Knol. “Ja dan wordt het een verboden vrucht” ,aldus de Voorzitter.

Bij de derde en laatste stelling was het vooral de uitdaging om goed bij het onderwerp te blijven. Toen het over vegetarisch eten dreigde te gaan, herinnerde de Voorzitter de Derde Kamerleden aan de originele stelling: ‘Dierproeven zijn nodig om goede medicijnen te maken voor mensen.’ Hoewel het heel zielig voor de dieren is, vonden verdedigers Reinier en Elfie toch dat een mensenleven meer waard is. Bij de interruptiemicrofoon werd geopperd om voortaan te testen op dieren waar er genoeg van zijn, zoals vliegen.

Nadat er gestemd is over wie zijn stelling het beste heeft verdedigd, blijkt er sprake te zijn van een gedeelde eerste plek. Het gejuich is er niet minder om. De middag wordt afgesloten met een pannenkoekenlunch, gevolgd door een rondleiding door de Ridderzaal en de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Winnaars Derde Kamer debatspel 2017

Op vrijdag 10 november 2017 is het finaledebat in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

Op die dag gaan :
– groep 7 van Basisschool het Schrijverke uit Goirle
– groep 7 van de Haarschool uit Rijssen
– groep 8a van RSV-Noord uit Rotterdam
met elkaar in debat. Uit alle inzendingen zijn deze 3 scholen gekozen omdat zij de origineelste stelling en de beste argumenten hadden.

Eervolle vermelding

Naast de winnende stellingen, kreeg de redactie heel veel andere leuke, slimme en creatieve inzendingen binnen. Daarom krijgen drie scholen een eervolle vermelding. Deze scholen ontvangen binnenkort een verrassingspakket:

– Groep 7a van de Basisschool de Regenboog uit Goirle
– Groep 8 van de Koningin Wilheminaschool  uit Hendrik-Ido-Ambacht
– Groep 8a en 8b van de Willem de Zwijgerschool uit Hendrik-Ido-Ambacht

Alle deelnemers aan het debatspel heel erg bedankt voor jullie inzendingen. Het was weer een groot plezier om uit alle verslagen de winnaars te kiezen. Mocht jullie klas dit jaar niet in de prijzen vallen, niet getreurd. Volgend jaar is er weer een nieuwe kans.

Lespakket Derde Kamer weer beschikbaar

Ieder lespakket bestaat uit een docentenhandleidingen dertig handboekjes Politiek voor de leerlingen. Het lespakket is gratis te bestellen. Bestel voor 11 september 2017 zodat u het koffertje met lesmateriaal voor Prinsjesdag – dinsdag 19 september 2017 – binnen is. De Derde Kamer der Staten-Generaal is een initiatief van de Eerste en Tweede Kamer in samenwerking met ProDemos.

Kijk voor meer informatie over de leskoffer bij het onderdeel ‘Lesmateriaal’.

Bestel gratis het lespakket

Bekijk het filmpje Klas in actie over het lespakket in de klas ( 4.12 min.)

Bekijk het korte filmpje van een dagje Binnenhof (34 seconden)

U kunt het lespakket ook downloaden.