Het Binnenhof

Welke gebouwen zitten er aan het Binnenhof?

Het Binnenhof in Den Haag is al eeuwenlang de plaats van waaruit Nederland wordt bestuurd. Het Binnenhof wordt momenteel verbouwd en is daarom zeker tot 2027 dicht.

Het Binnenhof

Het Binnenhof is het politieke centrum van Nederland. Links voor de Ridderzaal is de Eerste Kamer en rechts de Tweede Kamer. Links achter de Ridderzaal is het ministerie van Algemene Zaken. Daar werkt de minister-president.

Vroeger was het Binnenhof de woonplaats van verschillende graven. Er stonden woningen, stallen en een smederij. Later zijn er steeds meer gebouwen neergezet en kregen ook de Staten-Generaal een vergaderzaal op het Binnenhof.

Graaf Willem II gaf in de 13de eeuw opdracht om de Ridderzaal te bouwen, en het gebouw is voltooid onder graaf Floris V. De muren van de Ridderzaal zijn wel 1,2 meter dik. Het was een ontvangstzaal waar belangrijke gasten werden ontvangen. Tot 2019 was het ook de plek waar elk jaar op Prinsjesdag de Troonrede werd voorgelezen door de Koning.

De Rolzaal was het huis van graaf Willem II en zijn familie. Vanaf 1511 werd deze zaal gebruikt voor rechtszaken. De beslissingen van de rechters werden op grote rolpapieren in de zaal opgehangen. Vandaar de naam Rolzaal.

Prins Maurits, die rond 1600 leefde, is ook één van de bewoners van het Binnenhof geweest. Hij heeft de hoge hoektoren aan de rand van de Hofvijver laten bouwen. Deze toren wordt daarom de Mauritstoren genoemd.

Meer over de Geschiedenis van de Nederlandse democratie.

Het Binnenhof met uitzicht op de Ridderzaal

Het Eerste Kamergebouw

In de 17e eeuw is het Binnenhof voor een deel afgebroken en is de vergaderzaal van de Staten van Holland en West-Friesland gebouwd. Eind 18e en begin 19e eeuw werd deze vergaderzaal gebruikt als militaire school. Sinds 1849 is het de vergaderzaal van de 75 leden van de Eerste Kamer. Voor die tijd, van 1815 tot 1849, vergaderden de Eerste Kamerleden in de Trêveszaal.

De zaal heeft een heel bijzonder plafond: een groot schilderij waarop je allemaal mensen ziet uit andere landen, die ‘luisteren’ naar wat er wordt gezegd. Ook hangt in deze zaal een groot schilderij van koning Willem II.

Deze vergaderzaal van de Eerste Kamer wordt nu (net als de rest van het Binnenhof) gerestaureerd. Daarom vergadert de Eerste Kamer tijdelijk in een ander gebouw in Den Haag, aan de Kazernestraat dicht bij het Binnenhof. Dat duurt waarschijnlijk tot 2027 of 2028. Dan keert de Eerste Kamer terug naar het Binnenhof.

Plenaire zaal van de Eerste Kamer

De Tweede Kamer

De Tweede Kamer vergaderde vroeger (vanaf 1815) in de oude, rechthoekige balzaal van Prins Willem V. Toen in 1956 het aantal Kamerleden werd uitgebreid tot 150, werd deze zaal eigenlijk te klein. Maar pas in 1992 was het gelukt om een nieuwe zaal te laten bouwen voor de plenaire vergaderingen. Sindsdien wordt de oude Balzaal gebruikt voor lezingen, presentaties, concerten en speciale gebeurtenissen, zoals het bekendmaken van de uitslag van de verkiezingen.

De nieuwe, halfronde zaal waar de Tweede Kamer sinds 28 april 1992 vergadert, is onderdeel van het nieuwste gedeelte van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer bestaat in zijn geheel uit meerdere gebouwen, waaronder de voormalige ministeries van Justitie en Koloniën en een oud hotel. Alle gebouwen zijn met elkaar verbonden, met als centrale plek de grote hal: de Statenpassage.

Het Binnenhof wordt nu gerestaureerd en ook de Tweede Kamer wordt verbouwd. Daarom vergadert de Tweede Kamer tijdelijk in ‘B67’, een ander gebouw in Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg dicht bij het Centraal Station. Dit duurt naar verwachting tot 2027 of 2028. Daarna keert de Tweede Kamer terug naar het Binnenhof.

Plenaire zaal van de Tweede Kamer

Trêveszaal

In 1696 werd een zaal gebouwd waar gasten van de Staten-Generaal op een nette manier ontvangen konden worden. Eerder al, in 1608, hadden op diezelfde plek de onderhandelingen plaatsgevonden die tot het Twaalfjarig Bestand hadden geleid, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De naam van de nieuwe zaal van 1696, Trêveszaal, verwijst daar naar: ‘trêves’ betekent ‘bestand’.

De Trêveszaal is sinds 1977 de vaste vergaderzaal van de ministerraad. De Trêveszaal en de ernaast gelegen Statenzaal worden ook gebruikt voor officiële ontvangsten van de minister-president en de ministerraad.

Torentje

Eén van de oudste gebouwen aan het Binnenhof is het Torentje. De graven van Holland gebruikten het Torentje vroeger als zomerhuisje. Later was het een herberg en daarna een kantoor. In 1849 gebruikte minister van Binnenlandse Zaken Thorbecke het Torentje als werkkamer. Bovenin is sinds de vorige eeuw de werkkamer van de minister-president te vinden.

Wil je de gebouwen aan het Binnenhof van binnen bekijken? Ga dan naar Binnenhofonline.nl

Het torentje

Ridderzaal

De Ridderzaal is gebouwd in de 14e eeuw. Koning Willem-Alexander las hier tot 2019 elk jaar de Troonrede voor.

De Ridderzaal

Lees meer over de Troonrede.