Actief kiesrecht

Actief kiesrecht is het recht om bij verkiezingen je stem uit te brengen. Bijvoorbeeld bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad. In Nederland moet je 18 jaar of ouder zijn om te mogen stemmen.

Algemene politieke beschouwingen

Een debat in de Eerste of Tweede Kamer over de plannen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.

Ambtenaar

Iemand die werkt voor het Rijk, de provincie of een gemeente.

Amendement

Een voorstel van één of meer Tweede Kamerleden om een onderdeel van een wetsvoorstel te veranderen.

Beëdiging

Ieder Kamerlid moet bij de aanvaarding van zijn ambt (dus als hij of zij met het werk begint) een eed of belofte afleggen. Dit betekent dat het Kamerlid de volgende zaken moet ‘zweren’ of ‘verklaren en beloven’:

  • dat hij of zij geen giften aan iemand heeft beloofd of gegeven om lid van de Kamer te kunnen worden;
  • dat hij of zij bij de uitoefening van het ambt geen beloften of geschenken van iemand heeft aangenomen of zal aannemen;
  • dat hij of zij trouw aan de Koning, het statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet zal zijn en ten slotte
  • dat hij of zij de plichten die het ambt oplegt getrouw zal vervullen.

Begroting

Schatting van de kosten en inkomsten van het komende jaar.

Beleid

De manier waarop de overheid van een land, provincie of gemeente bepaalde problemen wil oplossen. In het beleid staat hoe, wanneer en waar dat gebeurt en hoe duur dat mag zijn.

Beleidsdebat

Een debat in de Eerste of Tweede Kamer over een bepaald onderwerp. Dit hoeft geen wetsvoorstel te zijn.

Belofte

Een plechtige toezegging om iets te doen of niet te doen. Nieuwe Kamerleden leggen een belofte (niet godsdienstig) of eed (wel godsdienstig) af dat ze hun werk als Kamerlid op een eerlijke manier zullen vervullen. Een nieuw Kamerlid mag zelf beslissen of hij of zij de eed of de belofte wil afleggen. De tekst van de belofte en de eed staat in de wet. Ook bij de inhuldiging van een nieuwe Koning(in) legt een Kamerlid een eed of belofte af, maar deze heeft een wat andere tekst.

Beraadslaging

Zo worden de debatten in de Eerste of Tweede Kamer ook wel genoemd.